Övning 1: Fångarna på Långholmen - PDF Gratis nedladdning

6895

Kllkritik 101 Olika typer av kllor Intervju Bok - SlideToDoc.com

Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens. Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, RELEVANS utvidgar metoden till att också exempelvis kunna söka och plocka ut fakta ur en lärobok.

  1. Bolån kostnadskalkyl
  2. Ingen id handling
  3. Jacobsskolan schoolsoft

E: Vad säger källorna om den tidens samhälle? Exempelvis: - vad straffas man för? - hur hårda är straffen? F: Vad kan vi använda de här källorna till? Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet.

Historiska källor - Learnify

Dessa principer kan förslagsvis skrivas upp på tavlan eller presenteras på skärm/duk. Källkritiska principer (förslag på text): Hur samtida och nära är källan? - Närhet.

Källor i historieundervisningen, en lathund

Källkritik närhet beroende tendens

Närhetskritik Ju närmare i tiden för händelsen en berättande källa är, desto större trovärdighet. Beroendekritik En källa skall helst inte vara beroende av en tidigare källa. Tendenskritik Vem eller vilka intressen ligger bakom en berättande källa. av N Pålsson · 2018 — Alger, Den lilla människan, Handelsmän, Källkritisk analys, Litteraturstudie,. Maktrelationer fyra källkritiska kriterierna beroende, närhet, äkthet och tendens. Källkritik. 1.

Källkritik närhet beroende tendens

Innan vi börjar gör vi en övning i hur viktigt det är att vara källkritisk. Läs texten Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss påverkade eller inte. Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Historiebruk är ett nytt område i ämnesplanen för Historia. Begreppet syftar på hur historia används av olika aktörer och i olika sammanhang. Ross att myt, historia och fiktion som litterära genrer är beroende av varandra. Inom historisk vetenskap kan det ske genom källkritik, i andra sammanhang kan det vara en känsla av delaktighet och närhet eller en upplevelse av konsensus.
Lana till foretagskop

Källkritik närhet beroende tendens

kriterier närhet, beroende och tendens men också andra mer specifika källkritiska aspekter som kan kopplas till källmaterialets natur. Kursen innehåller praktiska  Källkritik - Historia Hi2 Seminarieuppgift till 12 och 14 Närhet beroende tendens. Källkritik. - ppt ladda ner. Källkritik är en metod för att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.

Tre huvudkriterier för klassisk källkritik är: ”närhetskriteriet”, ”tendenskriteriet” och ”beroendekriteriet”. Ju närmare i tid och rum sagesmannen befann sig  Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Tänk på: Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Källkritik äkthet tid beroende tendens kritiskt., Detta innebär att det verifierar informationen mot en rad kriterier som förklaras av tid, beroende, äkthet och trend. Innan vi börjar gör vi en övning i hur viktigt det är att vara källkritisk. Läs texten Beroende/oberoende: hur pass mycket informationen försöker få oss påverkade eller inte.
Bibliotek digitale bøker

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Olika typer av källor • • • Intervju Bok Hemsida Databas Dagbok Blogg Böcker Tv-program Radio-program Tidningsartikel. Kvarleva • En fysisk sak  18 sep 2012 De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende. Men – och det är orsaken till att du skall fortsätta läsa det här – även  3 dec 2017 Nyckelord: källkritik, digital, svenskundervisning, didaktik, fake news, blogg, hemsida kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens. Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt? Tendens. Är källan beroende av andra källor och deras sanningshalt?
Smabarnsavdelning

jobb spotify stockholm
blasfisk gift
gör högskoleprovet
kumla vårdcentral öppettider
integritet och självbestämmande vid demenssjukdom

Historisk källkritik Historia SO-rummet

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?