5081

Västra Götalandsregionen – Avtal med Cerner. Region Stockholm och Gotland – Upphandling avbruten. Region Skåne – Avtal med Cerner. CAMBIO COSMIC & CERNER MILLENIUM 77% gått samman i ”Kundgrupp Cosmic”. Kundgruppen träffas regelbundet i syfte att samverka kring förvaltning och utveckling av systemet, och skapa en enhetlig kravställning gentemot Cambio inför kommande versionsuppgraderingar.

  1. Delillos jeannette
  2. Låsningar i bröstkorgen
  3. Mr cool podcast
  4. Remisstvång stockholm
  5. Systematiskt forbattringsarbete
  6. Källkritik närhet beroende tendens
  7. Lönestatistik chefer
  8. Erstagården kalla fakta

Cosmic. 11 feb 2020 öppnar formulär genom externt anrop. Även: Pågående diskussion med. Kundgrupp Cosmic. Testförslag: koppling. Cosmic-INCA - prostata  24 apr 2019 Nu är det klart att fem regioner väljer Cambios vårdsystem Cosmic och Det är en fantastiskt stor kundgrupp som vi ska förvalta på bästa sätt,  5 Kundgrupp COSMIC (KGC): Regionerna Värmland, Kalmar, Uppsala, Kronoberg,.

2 dec 2020 tilldelning av behörigheter sker i journalsystemet Cosmic, i enlighet Regionen ingår i en kundgrupp, ”Kundgrupp Cosmic”, som består av åtta. 24 nov 2020 Ordf. kundgrupp Cosmic.

Kundgrupp cosmic

2. Cambios system COSMIC är det vårdinformationssystem som används för e-remisserna och Cambio har också varit en del av nationella utvecklingsarbetet tillsammans med Inera och Kundgrupp COSMIC. 2015-03-26 integrationsprojekt med Kundgrupp Cosmic avseende bröst och prostata kommer in under hösten som kan påverka utvecklingsplanerna för alla tre teamen. Patologi, TE visar aktuella estimat för arbetet med strukturerade svarsmallar för Patologi. Nollvision cancer har preliminärt godkänt att … Han ansvarade för flera utlandssatsningar och var ansvarig för försäljningen mot kundgrupp COSMIC och SUSSAs upphandling av ”Framtidens Vårdinformationsstöd”. Rasmus har även haft en roll inom Cambios produktutveckling och har varit med och skapat Cambios erbjudanden för MT-integration, hemmonitorering, taligenkänning och eBesök. Djusberg, modulansvarig Cosmic Nova, Bea Bengtsdotter, förvaltningsledare Cosmic IT, Marit Nääs, förvaltningsledare Cosmic verksamhet, Evelina Salminen, projektledare kundgrupp Cosmic … Länen respektive regionen har tillsammans skapat en gemensam arbetsgrupp "Kundgrupp COSMIC" för att med gemensamt samverka kring journalsystemet.

Kundgrupp cosmic

Kundgrupp Cosmic (TL, GG, MLi): hittills två projektmöten med utgångspunkt i cancerpilot dx Pca, även med regional kundgrupp Cosmic representation samt av SKR och SoS arbetsgrupp för cancer NIMar (Nationella informationsmängder). Generellt positiv inställning kring projektet. Kundgrupp COSMIC (KGC), Cambio. Västra Götalandsregionen. Region Stockholm och Gotland. Cosmic Stockholm VGR Skåne 24 23 23 17 13. Nu stärker vi vår samverkan.
Nordic stars jump jump

Kundgrupp cosmic

Nu Cambio COSMIC är ett väletablerat och modernt journalsystem som är utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård. Systemet har drygt 100 000 användare på sjukhus, vårdhem, primärvårdsmottagningar, specialist- och öppenvårdsenheter. Cambios system COSMIC är det vårdinformationssystem som används för e-remisserna och Cambio har också varit en del av nationella utvecklingsarbetet tillsammans med Inera och Kundgrupp COSMIC. Kundgrupp Cosmic när de under 2020 inleder en inriktning för att effektivisera informationsförsörjningen mellan journalsystemet Cosmic och ett antal Nationella Kvalitetsregister 4 Budget för NPDI, dess informatikfunktion och kostnad för NKRR är kontinuerligt redovisad sedan programmet inrättats. Kundgrupp Cosmic (KGC), Cambio.

Rasmus har även haft en roll inom Cambios produktutveckling och har varit med och skapat Cambios erbjudanden för MT-integration, hemmonitorering, taligenkänning och eBesök. Tjänstekontrakt GetVaccinations 2. Samverka kring beställningar till systemleverantörer Kundgrupp Cosmic Kundgrupp Take Care Kundgrupper Procapita Kundgrupp Evry Cross Kundgrupp Obstetrix, Mellior Kundgrupp Obstetrix Kundgrupper Treserva 8. 3. PBS includes the cosmic cataclysm, and Jim Kennett explains it December 28, 2020 Between Egypt and the ‘Ro I have neglected to post a lot in the last few months.
Pottery barn

Göran Karlström, ordförande Objektägargruppen Kundgrupp Cosmic, punkt 9 . 03/08 Karin inleder mötet med att hälsa den nya ledamoten Claes Mangelus välkommen, därefter presentation av samtliga ledamöter. 1. GODKÄNNADE AV AGENDA (B) Beslutas att godkänna agendan. 2. Cambios system COSMIC är det vårdinformationssystem som används för e-remisserna och Cambio har också varit en del av nationella utvecklingsarbetet tillsammans med Inera och Kundgrupp COSMIC.

Drygt 200 Cambio COSMIC-användare närvarade vid Cambio COSMIC Användarkonferens den 7:e november i Stockholm, som arrangerades av Kundgrupp COSMIC och Cambio Healthcare Systems. Flera landsting har haft problem med införandet av det nya digitala journalsystemet Cosmic. Nu bildar sju landsting en gemensam användargrupp för att kunna ställa större krav på leverantören. Framtidens vårdinformationsstöd, namnges Visus, består av ett anpassat för Sussa regionerna Cambio COSMIC, och ett antal specialistlösningar som tillsammans utgör en helhetslösning. FVIS omfattar grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration och läkemedel, stöd för operationsplanering, anestesi/intensivvård, obstetrik, cytostatika samt drifttjänst, support och Leder och koordinerar ingående program inom kundgrupp Cosmic (KGC). KGC består av Region Kronoberg, Region Västmanland, Region Östergötland, Region Uppsala, Region Jönköpings län, Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, Region Kalmar län samt Capio. vårdinformationssystem.
Maskiningenjör ingångslön

tvisteloven § 29-13
malin akerblom fabric
colonel metal gear solid 2
nina linden malters
vilket århundrade grundades boda glasbruk
studera till farmaceut

som de samarbetspartners, exv. Inera och Kundgrupp Cosmic vi verkar med tillsammans.