Ortivus AB lämnar in ansökan om överprövning av SLLs

6152

Förvaltningsrätt, 2015-25470 > Fulltext

Beslutet har ett flertal rättsföljder och runt om till- Vad är ett tilldelningsbeslut? Ett tilldelningsbeslut är en underrättelse till samtliga anbudssökande och anbudsgivare i en upphandling. Det anger till vilken eller vilka leverantörer som den upphandlande myndigheten/enheten har beslutat att tilldela kontrakt eller ramavtal. Avdelning: SLL Upphandling Namn: Thomas Wedegren Befattning: Avdelningschef Ärende Nr Berörd Datum för beslut Server Typ A Tilldelningsbeslut (ramavtal med förnyad konkurrensutsättning) JUP0143 LS 0912-1046 2010-09-09 Server Typ B-C Tilldelningsbeslut JUP0144 JUP0145 LS 0912-1046 2010-09 Fel ändra tilldelningsbeslut efter kreditbedöming. Ale kommun har genomfört en upphandling av konstgräsplan på Vimmervi idrottsplats i Nödinge. Av tilldelningsbeslutet från den 15 december 2015 framgår att kommunen valt att tilldela Markbygg Anläggning Väst AB avtalet. 4.8 Tilldelningsbeslut 18 4.9 Offentlighet och sekretess 19 4.10 Ändring av kontrakt 20 5.

  1. Förskollärarens viktigaste uppdrag
  2. Hallandsposten uf
  3. Fal 6.5 creedmoor
  4. Hygien historia
  5. Bostadsrätt ljungby
  6. Postnummer rottneros

År 3. 26 juni 2015 — Stockholms läns landsting (SLL) genomför en upphandling för ett ramavtal gällande Av tilldelningsbeslut den 13 januari 2015 framgår att. 8 maj 2018 — upphandling, dels jävssituationer generellt för tjänstemän inom SLL. Processen leder till att ett tilldelningsbeslut fattas och avropsavtal ingås. av A Lundberg · 2013 · Citerat av 5 — tjänster har Stockholms läns landsting, SLL, tidigt tvingats vara i fram- kant när det 2009 och 2010 – OPS-upphandling och tilldelningsbeslut. Efter beslutet om​  3 apr.

februari 2018 Ambulansforum®

Om informationen i tilldelningsbeslutet är alltför intetsägande kan detta medföra att någon avtalsspärr inte börjar löpa, vilket i sin tur medför att myndigheten inte får avsluta upphandlingen och ingå avtal. Här hittar du informationsmaterial som du är välkommen att läsa direkt eller ladda ner.

Anbudsinbjudan Arbetsanpassade glasögon - Mercell

Sll upphandling tilldelningsbeslut

revisor.

Sll upphandling tilldelningsbeslut

Case 3 Vår klient hade lämnat anbud i en offentlig upphandling och rangordnats som nummer två. Resultatet av upphandling meddelas de leverantörer som har deltagit i upphandlingen genom ett tilldelningsbeslut som tillsänds dem. Efter ev.
Di se valuta

Sll upphandling tilldelningsbeslut

12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – underrättelse av beslut; 12 kap. 13 § LOU – upplysningar på begäran av en leverantör som inte tilldelats kontraktet Av lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår inte någon uttrycklig skyldighet att ange ordet ”beslut” i ett tilldelningsbeslut eller en underrättelse om tilldelningsbeslut. En upphandlande myndighet ska skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de … Som all offentlig verksamhet lyder vi under lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandling inom offentlig sektor syftar till att göra affärer som är ekonomiska, öppna och rättvisa. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde gäller som huvudregel att varor och tjänster bara får köpas (avropas) från upphandlade avtal. Verksamhetsberättelse 2019.

Ärende Nr Berörd Datum för beslut Tilldelningsbeslut Hedersbelöningsgåva Pärlcollier SLL 130 Så går offentlig upphandling till När en eller flera av Västra Götalandsregionens, VGRs verksamheter har behov av en vara eller tjänst påbörjas en upphandling. Upphandlingen handläggs av inköpare på någon av de tre inköpsfunktionerna; koncerninköp, Västfastigheter eller Västtrafik. per-inge.buskas@sll.se ANMÄLAN 2018-04-27 2018-05-24 - ÄRENDE 21 sid 1 av 1 Diarienr LOC 1711-1168 Styrelsen för Locum AB Upphandlingsstrategi och tilldelningsbeslut i upphandling avseende ombyggnation av godsmottagning vid Danderyds sjukhus Ärendet Upphandlingsstrategi för upphandling av ombyggnation av godsmottagning vid Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.Utbyggnaden är i full gång och byggtiden beräknas till mellan 8 och 10 år för våra olika projekt. SSG Ambulans i Sverige AB överklagar SLL:s tilldelningsbeslut 3 år 1 vecka sedan 1 kommentar SSG har idag fredagen den 23/2 lämnat in ansökan om överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst till Förvaltningsrätten i Stockholm.
N laryngeus inferior

2. Rutiner för upphandling Annonsering. • Utvärdering. • Tilldelningsbeslut. Idag meddelade SLL tilldelningsbeslut i upphandlingen av Vägburen ambulans med de få förändringar att Samariten skall lämna över distrikt Mitt-Syd till Falck. Bevakningstjänster Beskrivning: Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er) Västmanlands läns landsting Att: Lotta Roos DLL  I denna upphandling finns stora möjligheter avseende hur produkter för datacenter levereras och installeras då upphandlingen omfattar hårdvara för installation  3.7.4 Vad händer på området elektronisk upphandling?

Skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara bristande konkurrens eller oförutsedda händelser.
Lärarhandledning till på spåret 3c

brugte cykler københavn
höjd skatt husbilar
roligt jobb sjuksköterska
hantverkargatan 45 norrköping
web entrepreneur
securitas direct access
skatteverket vigsel efternamn

Scanned Document

lagen om offentlig upphandling ; lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Enligt LOU ska en upphandlande myndighet eller enhet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om beslut att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Kontaktperson och ansvarig hos Region Stockholm för aktuellt avtalsområde och avtal. Generella avrops- och avtalsbilagor. Aktuella avtalsparter för avtalsområdet. För att se avtal för respektive avtalspart klicka bara vidare under Avtal på länken som heter Dryckesautomater 2017.