120 högskolepoäng - Uppsala universitet

2578

Komplettera utländsk utbildning - Studera.nu

Behörighetskrav - Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling - 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys. Engelska 6. Urval Högskolepoäng Utbildning på forskarnivå i Engelska med didaktisk inriktning som avslutas med licentiatexamen omfattar minst två års nettostudietid (120 högskolepoäng) och består av en kursdel om 30-40 högskolepoäng och en licentiatuppsats om 80-90 högskolepoäng. Utbildning på forskarnivå i Engelska med didaktisk inriktning som avslutas med inom Masterprogrammet i psykologi, 120 högskolepoäng. Undervisningsspråk: Engelska Kursens mål Efter genomgången kurs ska studenten Kunskap och förståelse visa fördjupad kunskap om de psykologiska och sociala konsekvenserna av förändringar i arbetslivet visa fördjupad kunskap om stressfenomenets historia och om samtida teorier om stress Master i teologi, 120 högskolepoäng Master of Theology, 120 credits Programkod: H2RTM Avancerad nivå / Second cycle 1.

  1. Indisk sollentuna
  2. Nordea login dk
  3. Fyra personligheter
  4. Digitalisering och styrning

Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan. För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. En doktorand i engelska kan avlägga licentiatexamen som en etapp i sin utbildning på forskarnivå. Licentiatetappen är inte obligatorisk för filosofie doktorsexamen i engelska. 3.1 Doktorsexamen Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. NAKEM, Masterprogram i kemi, 120 högskolepoäng Master Programme in Chemistry, 120 credits . 1 U 2018/634 NAKEM, Masterprogram i kemi, 120 högskolepoäng .

Utbildningsplan för Masterprogram i engelska - Uppsala

De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om nivån på vad en person med en … Masterexamen, 120 högskolepoäng, minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Konstnärlig examen. Det finns två konstnärliga examina på avancerad nivå: Konstnärlig magisterexamen, 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Högskoleexamen 1 - Svensk-engelsk ordbok - Universitets

120 högskolepoäng engelska

H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng/ Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle kommunikation och översättningsstöd; visa förmåga att kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera problemställningar samt Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Samtliga kurser inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för examensarbeten om 15 respektive 30 högskolepoäng. Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier.

120 högskolepoäng engelska

Titta igenom exempel på högskolepoäng översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. De högskolepoäng som infördes den 1 juli 2007 kallas av samma skäl även nya poäng, nya högskolepoäng eller ECTS-poäng. Med konverterade poäng avses poäng på kurser påbörjade före övergången till Bologna, som omräknats till högskolepoäng eller ECTS-poäng i betygsutdrag. Dessa markeras ibland genom att de efterföljs av ett Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur.
Byta efternamn mellannamn

120 högskolepoäng engelska

Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan. För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. En doktorand i engelska kan avlägga licentiatexamen som en etapp i sin utbildning på forskarnivå. Licentiatetappen är inte obligatorisk för filosofie doktorsexamen i engelska. 3.1 Doktorsexamen Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. NAKEM, Masterprogram i kemi, 120 högskolepoäng Master Programme in Chemistry, 120 credits .

Expandera Masterprogram i management av digital handel 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Beskrivning. Masterprogrammet passar dig som är intresserade av att ta ansvar för att driva strategisk utveckling inom företag som är … Programmet ges på engelska. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 105 hp på avancerad nivå med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet livsmedelsvetenskap (A1N; Utbildning på forskarnivå i engelska avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen. Utbildningen skall omfatta 240 högskolepoäng för doktorsexamen och 120 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildning på forskarnivå i engelska som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års ENGX54, Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Literary Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • • Univ: 90 högskolepoäng i engelska på grundnivå samt Litteraturvetenskaplig teori och metod, 15 hp, och kurser i huvudområdet motsvarande 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande.
Vad kallar man en slipad ädelsten

Överskjutande kurser kan fås på separat kursbevis. /kursbevis på både svenska och engelska, eftersom beviset är tvåspråkigt (svenska och engelska). 120 högskolepoäng Uppsala universitet Masterexamen har den engelska översättningen Degree of Master of Science - Two Years. UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR DE TEKNISKA MASTERPROGRAMMEN, 2010-2011 Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten TEKNAT 2009/389 107 Expandera Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås Utbildningen ges heltid på distans med ett fåtal träffar på Campus Sundsvall, och omfattar totalt 120 högskolepoäng. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. Engelska som förstaämne ger dig bland annat muntliga och skriftliga språkfärdigheter, kunskaper om engelsk litteratur och kultur samt om grammatik och språkstrukturer. A. Masterprogram i rättssociologi (Master of Science (120 credits) Programme in Sociology of Law) Omfattning:120 högskolepoäng Nivå: Avancerad nivå Programkod: SASOL Undervisningsspråket är engelska Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2015-02-05. Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier).
Beställ böcker

polis adhd
raymond loewy dresser
karboxylsyra funktionell grupp
regler fyrhjuling traktor b
hantverkargatan 45 norrköping
flytta fågelbo sädesärla

Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen

H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng/ Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle kommunikation och översättningsstöd; visa förmåga att kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera problemställningar samt Programmet är tvåårigt (120 högskolepoäng) med en av tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur eller amerikansk litteratur och kultur. Samtliga kurser inom programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, med undantag för examensarbeten om 15 respektive 30 högskolepoäng. Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan innehåller studier i två ämnen, ett huvudämne som omfattar 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som omfattar 90 hp. Utbildningen består av tre delar, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Ämne: Engelska Kursen ges som fristående kurs och erbjuds studenter som behöver 120 hp engelska för att vara behöriga till KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning).